តំំណាងរាស្រ្តទាំង ៦៨ រូបមកពីគណបក្សប្រជាជនគឺបានស្បថចូលកាន់តំណែង ជាផ្លូវការរួចរាល់ហើយនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣ នេះ ។