សូមជំរាបជូនជនរួមជាតិបានជ្រាបថា ស្ថានភាពក្នុងប្រទេសគឺមាន សភាពជាធម្មតាទេ ។ ការប្រព្រឹត្តិទៅជាប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺ ដំណើរការជាប្រក្រតី ។ ប៉ុនែ្ត សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុង ប្រយ័ត្ន គ្រប់ពេលទាំងអស់ ព្រោះអាចមានជនឆក់ឧិកាសបង្ករចលា ចល ។ កងកំលាំងសមត្ថកិច្ចនឹងបន្តឈរជើងការពារសន្តិសុខជូន ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាពសង្គម ។ សូមប្រជាពលរដ្ឋ និង ជនរួមជាតិទាំងអស់បន្តថែរក្សា សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់អោយបានល្អបំផុត ចៀសវាងអំពើហឹង្សានានាអោយបានដាច់ខាត។ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់គេហទំព័រនេះជាបន្ទាន់ ប្រសិនបើមានបញ្ហា អសន្តិសុខអ្វីកើតមានឡើង ដោយភ្ជាប់រូបភាព និង Video Clips មកជា មួយផង ។ សូមអរគុណ និង សូមមានសុខសន្តិភាពសំរាប់ប្រទេសជាតិ ទាំងមូល៕