ទីក្រុងភ្នំពេញដែលកំពុងរីកមុខមាត់ថ្មី ក្រោមការដឹកនាំ របស់ សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែននាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា។