រូបថតប្រវត្តិសាស្រ្ត សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួម បោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតក្រុងតាខ្មៅ ថ្ងៃ ទី ២៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ Historical photos of Samdech Hun Sen at the pooling statio in Takmao, July 28, 2013.