ប្រជាពលរដ្ឋ សិស្សានុសិស្ស យុវជន យុវតីទាំងអស់សូម ប្តេជ្ញាគាំទ្រនិងបោះឆ្នោតជូនបក្សប្រជាជន លេខ (៤) ដែលមាន សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន ដឹកនាំប្រទេសជា នាយករដ្ឋមន្រ្តីបន្តទៀត !