យើងទាំងអស់គ្នាគាំទ្រ និង បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជន និង សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី តេជោ ហ៊ុន សែន ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ២០១៣ !