ជនរួមជាតិជាទីនឹករឮក និងកូនក្មួយជាទីស្រឡាញ់ ពុកបានចេញពីមន្ទីពេទ្យមកនៅសណ្ឋាគារតាំងពីព្រឹកម្សិលមុិញម្ល៉្លេះ ថ្ងៃទី១០ កក្កដា នេះ នឹងត្រឡប់មកដល់ភ្នំពេញវិញ ដើម្បីដឹកនាំប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅ ទី ១២ កក្កដា ២០១៩។ អរគុណបងប្អូនជនរួមជាតិ និងកូនក្មួយដែលបានជូនពរឬបារម្ភពីសុខភាពខ្ញុំ។