សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីអញ្ជើញចុះហត្ថលេខារួមគ្នាលើឯកសារចំនួន០៣​៖​ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ជំនួបកំពូលរួចមក ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរ ក៏បានអញ្ជើញចុះហត្ថលេខាលើឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀង និង​អនុស្សារណះសំខាន់ៗចំនួន០៣ ក្នុងនោះរួមមាន៖ ១)កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលហុងគ្រី ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច។ ២)កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរវិស័យអប់រំ រវាង​ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងក្រសួងធនធានមនុស្សហុងគ្រី សម្រាប់​ឆ្នាំ២០២០-២០២១ និងឆ្នាំ២០២២ ៣)អនុស្សារណៈ​ នៃការយោគយល់គ្នា ស្តីពីកិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ទេសចរណ៍ រវាងវិទ្យាស្ថានជាតិទេសចរណ៍​កម្ពុជា ជាមួយសាកលវិទ្យា​ល័យ Milton Friedman University នៃប្រទេសហុងគ្រី ក៏បាន ចុះហត្ថលេខាផងដែរ៕