យើងចងចាំទិវាហូបនំបញ្ចុកជុំគ្នាថ្ងៃនេះដែលបានពង្រឹងនូវស្មារតីសាមគី្គភាព មិត្តភាព ឯកភាពជាតិ និងការស្រឡាញ់រាប់អានរវាងគ្នានឹងគ្នាដើម្បីជាតិសាសន៍យើងកាន់តែរឹងមាំនៅក្រោមម្លប់នៃសន្តិភាពដែលយើងបានមកដោយលំបាកបំផុត។ សូមជូនពរបងប្អូនជនរួមជាតិជួបតែសេចក្តីសុខ និងសំណាងល្អគ្រប់ៗគ្នា៕