ទាំងបងប្អូនកូនក្មួយកម្មករ កម្មការនី អាជ្ញាធរ សមត្ថកិច្ច និងមន្រ្តីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ យើងហូបនំបញ្ចុកជាមួយគ្នាថ្ងៃនេះដោយទឹកមុខញញឹមរីករាយ ដែលបង្ហញាពីក្តីស្រឡាញ់រាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅរវាងជាតិសាសន៍យើង។ សេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អាន និងសាមគ្គីភាពរវាងខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នានេះហើយ ដែលធ្វើអោយជាតិយើងរឹងមាំ ហើយការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិក៏កាន់តែឆាប់រីកចម្រើនលឿនទៅមុខ៕