ថ្ងៃសម្រាកសប្តាហ៍នេះលេងកូនគោល ម្តង។ល្ងាចម្សិលប្រឹងបង្ហើយឯកសារ ដែលនៅសេសសល់ដើម្បីព្រឹកនេះបា នហាត់ប្រាណដោយវាយកូនគោល។ ធាតុអាកាសថ្ងៃនេះមិនក្តៅខ្លាំងទេ​ ដោយសារបានភ្លៀងធ្លាក់ប៉ុន្មានថ្ងៃ មកនេះដែលកាត់បន្ថយបាននូវការខ្វះ ខាតទឹកនៅកន្លែងជាច្រើននៅទូទាំង ប្រទេស។ ជូនពរបងប្អូនរួមជាតិជួបតែសេចក្តីសុខ៕