យើងមានជម្រើសច្រើនសម្រាប់ចុងសប្តាហ៍ លេងកីឡា ឬដំណើរកំសាន្តជិតឆ្ងាយមើលពីការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិ។ អំណោយផលនៃសន្តិភាពពេញលេញកំពុងហុចផ្លែផ្កាពិតប្រាកដដល់ពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទីកន្លែង។ សូមជូនពរបងប្អូនជនរួមជាតិសុខសប្បាយក្នុងការធ្វើដំណើរ និងបានរីករាយចុងសប្តាហ៍គ្រប់ៗគ្នា។