សូមអរគុណជនរួមជាតិដែលគោរព ស្រឡាញ់ គាំទ្រ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចាប់តាំងពីថ្ងៃរំដោះប្រទេសពីរបប ប៉ុល ពត ប្រល័យពូជសាសន៍ នៅថ្ងៃទី ៧ មករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ មកទល់សព្វថ្ងៃនេះ។

ក្រោមការដឹកនាំរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន គឺបានធ្វើអោយប្រទេសជាតិយើងកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខជានិច្ច។ ដើម្បីបានទទួលនូវព័ត៌មានថ្មីៗ ក៏ដូចជាចូលរួមផ្តល់នូវមតិយោបល់ក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍន៌សង្គមជាតិ ជនរួមជាតិ និងយុវជន យុវតីអាចក្លាយជាអ្នកគាំទ្រសម្តេចតេជោ នៅក្នុងហ្វសប៊ុគ ផ្លូវការ (Facebook) របស់សម្តេច https://www.facebook.com/hunsencambodia/ ឬទាញយក App (Download) សម្រាប់ IOS (iPhone) និង សម្រាប់ Android (Samsung) http://samdechhunsen.gov.kh/apps/

គាំទ្រ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន គឺថែរក្សា ការពារសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា